dimecres, 25 de maig del 2016

Pelegrí alemany fent el Camí Ignasià
Santiago, pelegrí fent el Camí català de Sant Jaume, i Gerd, pelegrí fent el Camí Ignasià, fan camins físicament quasi oposats, però l'esperit és el mateix, conèixer-nos a nosaltres mateixos tenint al altres com a mirall. Bon Camí!

Gerd amb la Sònia, hospitalera accidental