LLIBRE DE VISITES


El nostre refugi.disposa d'un llibre de visites .
 

Fotocopies del 1r llibre