LLIBRE DE VISITES


El nostre refugi.disposa d'un llibre de visites .

Fotocopies del llibre