dilluns, 30 de maig del 2022

Un cap a l'est i l'altre a l'oest

Ha arribat la Joanna, que és de Polònia. Està de camí cap a Manresa i compartirà refugi amb l'Esteve Palacios, de Mataró, i que camina cap a l'oest, cap a Galícia.