dissabte, 19 de maig del 2018

Per Pentescota, Dr. Bowman

El Dr. Tim Bowman ha iniciat el seu pelegrinatge a Bayonne (França). 
Vol celebrar la Pentescosta a l'església del Palau. L'informem dels horaris. 
Bona festa i bon camí!