divendres, 14 de juny de 2019

Dos missioners que fan camí

El Josep i la Beatrice (català i belga) tenen 6 fills i són "christian life coaches", segons la targeta de visita que ens entreguen. Porten molts anys viatjant pel món ajudant a la gent i rebent ajuda pel camí. Viuen de les donacions. Han estat missioners a l'Àfrica i centreamèrica. Aquest any ja han estat per França, Anglaterra, Bélgica i Alemanya. Al Palau d'Anglesola han visitat la residència de Ca la Cileta i han parlat i pregat amb els padrins. A seguir fent bones obres parella!