dissabte, 7 d’octubre del 2023

Creuament de camins

En Jungen es alemany. Fa el camí Ignasià i va sortir de Baiona i el 23 setembre de Loiola.


En Jacobus és holandès, Fa el camí de Sant Jaume i vol continuar fins Logronyo o Burgos segons vagi anant la ruta perquè m'ha explicat que a principis de novembre vol ser a Holanda
perquè els toca votar.